Viser 4 af 4 produkter

GMT ure

HVAD ER ET GMT UR? 

Et GMT ur giver dig muligheden for holde styr på flere tidszoner på én gang. På de fleste GMT kan man indstille op til tre tidszoner, og på nogle modeller kan man endda indstille flere. Med GMT funktionen har uret mange anvendelsesmuligheder. Udover at vise tiden som ethvert andet ur, kan et GMT ur også vise flere tidszoner og bruges som et kompas. Når du vælger et GMT ur, er det vigtigt at vælge et design, hvor du nemt kan skelne de almindelige visere fra GMT viseren. Så får du det meste ud af GMT funktionen.   

HISTORIEN BAG GMT URET  

GMT urets historie går tilbage til 40’erne og 50’erne. Her blev GMT uret oprindeligt udviklet til piloter, der fløj gennem flere tidszoner i løbet af få timer, så de kunne holde styr på den lokale tid samtidig med, at de kunne se tiden, dér hvor de kom fra. GMT uret blev derfor først og fremmest brugt som et redskab, der kunne holde styr på flere tidszoner på én gang. Da ruterne og dermed flyvetiden blev længere, steg også efterspørgslen på GMT ure blandt befolkningen. I dag er GMT uret stadig populært blandt mange, især grundet dens funktionalitet og design detaljer. Hos About Vintage har vi flere GMT ur modeller i sortimentet.  

HVAD BETYDER GMT? 

GMT står for Greenwich Mean Time, som også kaldes universal tiden. Det er en tidsstandard, som blev fastlagt på en konference tilbage i 1884. Her inddelte man verden i 24 tidszoner ( 24 timer = 24 tidszoner) med meridian i Greenwich, London. Da det første GMT ur blev produceret i 1953, brugte man derfor universal tiden som tidsstandard. 


HVORDAN BRUGER MAN EN GMT FUNKTION?


GMT urets krans har i alt 24 markører med reference til universal tiden, GMT, med meridian i Greenwich, London. Når du skal bruge GMT funktionen, skal du først kontrollere, at kransen er i sin standard position, hvilket er, når kransens 24. time er ud for 12. time på skiven. Dernæst indstilles uret til din nuværende, lokale tid ved at trække kronen ud til 2. position. Tryk så kronen til ind til 1. position og drej med uret for at indstille GMT viseren til ‘home time’ (stedet, hvor du rejser fra), indtil den stemmer overens med 24-timers kransen. Hvis din nuværende tid er kl. 11.00, drejes GMT viseren blot indtil, den står ud for 11 på kransen. 

 Hvis du ankommer til en tidszone, som er én time forud og ønsker at rette dit ur til den nuværende tidszone, trækkes kronen ud til 2. position og tiden stilles én time frem ved brug af time og minutviser. Nu kan du se både din nuværende tidszone (vist af time og minutviser) og tidszonen i det sted, du tog afsted fra (vist af GMT viser). 

 Hvis du ønsker at indstille en tredje tidszone, roteres kransen. Du skal blot vide, hvor mange timer, den tredje tidszone er enten forud eller bagud i forhold til din ‘home time’ (vist af GMT viseren). Hvis den ønskede tidszone er seks timer forud, roteres kransen seks klik (seks timer). Nu vises der en tredje tidszone på kransen ved brug af GMT viseren.